GIRAFFE


Masai Giraffe, Masai Mara Game Reserve, Kenya


Reticulated Giraffe, Samburu National Reserve, Kenya


Masai Giraffe, Solio Ranch, Kenya


Rothschild’s Giraffe, Lake Nakuru National Park, Kenya